Arya Belgelendirme

Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi arasında Mesleki Yeterlilik Kurumu teşvikleri kapsamında Tek Nokta Başvuru Protokolü imzalanmıştır.

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 Sayılı Kanun ve tebliğlerde yer alan tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler arasında olan 12 UY0050-3 Panel Kalıpçı ile 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı ulusal yeterliliklerinde MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir. Kanun kapsamında sınavlarda başarılı olan kişilerin sınav ve belge masrafları İşsizlik Sigortası Fon’undan karşılanacaktır.

Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi , ulusal ve uluslararası geçerliliği olacak belgelendirme faaliyetleriyle 12UY0050-3 Panel Kalıpçı ve 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı yeterliliklerinde yapılacak uygulamaların yetkin uygulayıcılar tarafından yapılmasını, buna bağlı olarak ülkemizdeki inşaat işçiliği kalitesinin artırılmasını, marka değerinin korunmasını, işçilik hatalarına bağlı müşteri şikayet ve maliyetlerinin asgariye indirilmesini ve rekabet gücünün artırılmasını hedeflemektedir. Bu nedenle Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi, 12UY0050-3 Panel Kalıpçı ve 12UY0056-3 İskele Kurulum Elemanı yeterliliklerinde faaliyet gösteren ustaların, Üretici Firma Protokolü Kapsamında Yapılan Teşvik Başvuruları doğrultusunda MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi almasına destek vermektedir.

Özler Kalıp ve İskele Sistemleri Anonim Şirketi, TÜRKAK’ tan akredite ve MYK tarafından yetkilendirilmiş Arya Mesleki Belgelendirme Hizmetleri Ltd. Şti. ile üretici firma protokolü imzalamıştır. Bu protokol ile inşaat ustalarının bağımsız ve tarafsız bir şekilde MYK Mesleki Yerlilik Belgesi sahibi olabilmesi amaçlanmaktadır. Sınavlarda başarılı olan ustalar katıldıkları branşa ait Mesleki Yeterlilik Belgesi’ni almaya hak kazanacaklardır.

Başvuru için;

https://www.aryabelge.com.tr/